Me nje formacion universitar te dyfishte ne shkenca ekonomike (Universiteti i Neuchatel-it) dhe ne te Drejte Europiane (Universiteti i Lozane-s), Z. Gudet ka ndjekur qe prej vitit 1996 nje karriere te shkelqyer ne boten ekonomike ne pjesen e Zvicres franceze. Eksperiencat e tij te shumta ne industrine e orave (pjesen e Jura) dhe ne boten bankare gjeneveze, kane forcuar aftesite e tij te analyzes dhe reflektimit ne shume ane qe lidhen me boten e biznesit. E kjo, me shume e theksuar ne fushen financiare, te kontabilitetit dhe fiskalitetit. Pas nje eksperience te gjate si Zv.president i nje shoqerie financiare ne Gjeneve, Z. Gudet ka vene ne dispozicion te klienteve dijet e tij dhe bashkepunon rregullisht me Av. Karaj.

Se bashku, ata ju propozojne nje seri sherbimesh per persona fizike apo shoqeri te vogla e te mesme.

andre_cck-karaj